Новоселицький медичний коледж

  
 
Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету розпочав свою діяльність і підготовку фахівців як Новоселицьке медичне училище з 1955 року. Приміщення коледжу складалось з 4 навчальних кімнат, 3 кабінетів. В 1969 році був збудований корпус під гуртожиток, який згодом був переобладнаний під навчальні кабінети та лабораторії.

        Першим директором навчального закладу була Костенко Ніна Федорівна, а з 1975 по 1992 р. училище працювало під керівництвом Топорчан Феодосії Федорівни.

Розпорядженням Кабінету міністрів України № 46-р від 02 березня 2005 р. Буковинську державну медичну академію реорганізовано в Буковинський державний медичний університет, а Новоселицький медичний коледж Буковинської державної медичної академії перейменовано в Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного університету.

    Коледж пишається своїми випускниками, серед них: Катеринчук І.П. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою госпітальної терапії Української медичної стоматологічної академії м. Полтава; Хасанов В.М. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедрою хірургії Читинської військово-медичної академії; Паламарь Б.І. – кандидат медичних наук, головний лікар Київської клінічної лікарні №3; Перепичка М.П. – кандидат медичних наук, доцент кафедри шкірно-венерологічних хвороб та туберкульозу БДМУ; Вдовичен А.М. – головний лікар обласного діагностичного центру та багато інших.

    В 2005 році навчальний заклад відмітив свій п’ятдесятирічний ювілей.

    Сьогодні у комплекс навчально-матеріальної бази коледжу входять 2 навчальні корпуси, в яких розміщено 25 кабінетів, 6 лабораторій, 2 комп’ютерних класи, бібліотека з читальним залом, спортивний зал, гуртожиток на 70 місць, їдальня на 70 посадкових місць, актова зала, методичний кабінет, музей коледжу.

    У коледжі готують фахівців за спеціальностями: “Лікувальна справа”; “Сестринська справа”;  “Акушерська справа”;

    Підготовка молодших спеціалістів у Новоселицькому медичному коледжі здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти.

    Навчально-виховний процес у Новоселицькому медичному коледжі БДМУ забезпечує 57 висококваліфікованих викладачів.

    Серед найкращих працівників - В.С.Романюк – заступник директора з навчальної роботи, старший викладач, В.Д.Шумейко – завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, викладач-методист; Г.Г.Довганюк – методист коледжу, голова профкому, викладач-методист; Т.О.Бложко – викладач основ реабілітації, фізіотерапії, масажу і ЛФК, викладач-методист; Е.С.Кордунян - викладач фізики та основ інформатики і ОТ, старший викладач; І.М. Плачинта – викладач основ фармакології з медичною рецептурою, П.П. Марунчак – викладач педіатрії, В.Б.Кочервей – викладач сестринської справи.

З історії коледжу


    Більш ніж за п’ятдесятирічну історію Новоселицький медичний коледж випустив 6000 висококваліфікованих молодших медичних фахівців, які працюють в різних куточках Буковини та за її межами.

    Перспективою діяльності Новоселицького медичного коледжу є послідовне впровадження положень Болонської декларації, запровадження технологій кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

    Пріоритетними напрямками діяльності Новоселицького медичного коледжу є покращання навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, спрямованого на підвищення професійної кваліфікації фельдшерів, акушерок та медичних сестер з питань організаційної, адміністративно-господарської та медичної роботи на ФАП, станціях швидкої допомоги, медичних пунктах підприємств, спеціалізованих відділеннях терапевтичного, хірургічного, педіатричного, акушерсько-гінекологічного профілю, а також у системі сімейної медицини, особистісна орієнтація освіти, запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, формування національних та загальнолюдських цінностей, пропаганда здорового способу життя.

    Метою і завданням науково-педагогічного колективу є підготовка висококваліфікованих медичних фахівців середньої ланки до практичної діяльності у лікувально-профілактичних установах системи охорони здоров’я м.Новоселиця, Чернівецької області та України.
                            

Директор коледжу – Ілля Сергійович Єфтемій


Народився 1948 року в селі Строїнці, Новоселицького району, Чернівецької області.

З 1966 по 1969 рік навчався в Новоселицькому медичному училищі.
У 1977 році закінчив Чернівецький медичний інститут.
З 1978 по 1980 р. працював штатним викладачем хірургічних хвороб в Новоселицькому медичному училищі, з 1980 по 1992 р. – хірургом ординатором Новоселицької ЦРЛ.
З 9 березня 1992 року  - директор Новоселицького медичного коледжу.
Контакти:
Телефон
Директор: Єфтемій Ілля Сергійович тел. (03733) 5-09-34
Заступник директора з навчальної роботи: Романюк Віктор Семенович тел. (03733) 5-06-31
Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання: Плачинта Ірина Михайлівна тел. (03733) 2-19-45

Телефони приймальної комісії:
(03733) 5-09-34, 2-19-49

(E-mail): medcollege.novoselitsa.cv.ua 

WEB-адреса medcollege.novoselitsa.cv.ua/

Адреса: 60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. 1 Травня, 20.

Comments