Ковельський медичний коледж

Ковельський медичний коледж розпочав свою діяльність згідно наказу Волинського облздороввідділу від 17 квітня 1946 року №14 як школа медичних сестер.

    В 1952 році Ковельську медичну школу сестер перейменовано в фельдшерську школу, а в 1954 році – в Ковельське медичне училище.

    На підставі рішення Волинської обласної ради від 22.03.06р. №26/32 Ковельському медичному училищу шляхом реорганізації надано статус коледжу, який сьогодні є об'єктом комунальної власності Волинської обласної ради, підпорядкований управлінню охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації.

    Основне його завдання – підготовка медичних кадрів для потреб України.

    Згідно ліцензій коледж має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за І рівнем акредитації на базі повної загальної середньої світи ( 11кл.) та базової середньої освіти ( 9 кл.) зі спеціальностей:


5.12010101 Лікувальна справа;
5.12010102 Сестринська справа;
5.12010105 Акушерська справа;
5.12020101 Фармація.

    Ліцензований обсяг прийому становить 180 осіб.
В закладі створено 4 циклових комісії, які об'єднують викладачів згідно навчальних планів:
цикл природничо-наукових дисциплін;
цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
цикл терапевтичних дисциплін;
цикл хірургічних дисциплін.

    Для викладачів-керівників груп створено методичне об'єднання керівників груп, а для лаборантів – методичне об'єднання лаборантів.

З історії коледжу    У коледжі навчається 527 студентів, з них за державним замовленням - 320, на контрактній основі – 207 студентів.
Навчально-виховний процес забезпечують 38 штатних викладачів, з яких:
спеціаліст вищої категорії – 23 ;
спеціаліст першої категорії – 3;
спеціаліст другої категорії – 1;
спеціаліст – 1 ;
викладач-сумісник – 12.

    Два викладачі виконують науково-дослідницькі роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук – Холейко Ігор Іванович з акушерства на базі кафедри акушерства Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького та Вознюк Станіслав Миколайович з хірургії на кафедрі загальної хірургії Буковинського державного медичного університету.

    У коледжі функціонує 32 навчальних кабінети та 16 лабораторій, які оснащені сучасним обладнанням, фантомами, інструментарієм, предметами догляду за пацієнтами.

    В навчальному процесі використовується аудіо - і відеотехніка, 8 мультимедійних проекторів, 8 ноутбуків, 2 DVD.

    Створена телекомунікаційна внутрішня мережа з виходом в Internet. Функціонує комп'ютерний клас, який укомплектований сучасними комп'ютерами. Всього їх в закладі 43, з яких три в бібліотеці, де поступово створюється картотека матеріалів з навчальних дисциплін на електронних носіях з метою надання студентам можливості переглянути навчальний матеріал. Власними силами створюються нові навчальні відеофільми, комп'ютерні програми, електронні посібники.

    Для якісного проведення практичних занять на клінічних базах міста Ковеля функціонує 11 навчальних кімнат.

    Для проведення виробничої та переддипломної практик закріплено 14 лікувально-профілактичних закладів міста та області (наказ №344/ос від 26.12.2005р. Управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації).

    Виховна робота в коледжі здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді, засадах демократизму і спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, патріотичного виховання, формування здорового способу життя. Позитивну роль у виховному процесі відіграють студентський хор, хореографічний гурток.

    В коледжі працює три спортивні секції, 17 наукових гуртків, що сприяє фізичному, професійному і духовному розвитку студентів.

    Педколектив наполегливо продовжує роботу з вивчення та впровадження нових педагогічних технологій, вдало переосмислюючи і поєднуючи їх з традиціями зокрема, інформаційно-комп’ютерних, інтерактивних та ін.

Директор коледжу - Холоейко Ігор Іванович


Народився 6 березня 1955 року в м. Могільов (Білорусія)
1974 рік - закінчив Ковельське медичне училище
1977-1984 рр. навчався в Львівському державному медичному інституті

З 1985 року - викладач акушерства та гінекології Ковельського медичного училища
Протягом 20 років був заступником директора з гуманітарних питань, освіти та виховання в коледжі
З березня 2009 року - директор коледжу.

Один із принципів його роботи "Якомога більше вимог до людини, але разом з тим і якомога більше поваги до неї"
Контакти:
Телефон  
4-53-39 – директор, приймальна
4-82-65 – заступник директора з навчальної роботи

(E-mail):  kovmedcoledg@ukr.net

WEB-адреса medcollege.at.ua/

Адреса: 
45000 Волинська область,
м. Ковель, вул. Незалежності 182
Comments