Колектив кафедри


Плеш Ігор Антонович
Завідувач кафедри, професор
 
Прізвище, ім'я, по батькові: Плеш Ігор Антонович
Який навчальний заклад закінчив і коли: в 1977 році закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту
Педагогічну роботу розпочав у 1989 році
Вчене звання: Рішенням Атестаційної колегії від 26.02.2002 року (протокол № 1/61 Д) присвоєне вчене звання доцента  (Серія ДЦ № 004220_
Науковий ступінь: Науковий ступінь:  Рішенням спеціалізованої Вченої Ради Київського НДІ МОЗ УРСР від 28.04.1989 року (протокол № 26) присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук (МД № 035506).
Рішенням Спеціалізованої Вченої ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» від 12.04.2007 року  присуджено науковий ступінь доктора медичних наук (ДД №005764).
Рішенням Атестаційної колегії від 10.11.2011 року (протокол № 1 /01 –П) присвоєне вчене звання професора (Серія Д 12 ПР №007367)
Тема кандидатської дисертації:  «Волюморегулирующая функция почек у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью І ст. в сопоставлении с показателями центральной и мозговой гемодинамики»
Тема докторської дисертації: «Клініко-патогенетичне значення механізмів ниркової волюморегуляції у хворих на ессенціальну гіпертензію»
Наукові праці (кількість): опубліковано 134 наукових праць
(51  статтю, 83 тези, видано 5 навчальних посібників)
Винаходи: 5
  
Гайдуков В'ячеслав Анатолійович
Доцент
 
Прізвище, ім'я, по батькові: Гайдуков В'ячеслав Анатолійович
Який навчальний заклад закінчив і коли: Чернівецький медичний інститут 1964 року
Педагогічну роботу розпочав у
Вчене звання:
доцент
Науковий ступінь: кандидат медичних наук, лікар вищої категорії
Тема кандидатської дисертації: "Жовчеутворююча функція печінки при підвищеній та пониженій кількості гормонів в організмі" 1972
Тема докторської дисертації:
Наукові праці (кількість):
5 посібників, 13 раціональних пропозицій,
141 наукова робота
Винаходи:4
 https://f3312b20-a-111754dc-s-sites.googlegroups.com/a/bsmu.edu.ua/doglad/kolektiv-kafedri/Foto_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%99..jpg?attachauth=ANoY7cqrxJR0uX2RVwCr3h8BKNBmnVPGybRECPXKADDdToeLUZchHbqSyIlfKURv5dJM7nO23u31qObqbsCHIM_7pYfy5P5IEmZBcXu7uzROMCMGHHnMI-gc-mB45Q-3EeoR1v9wXMgMrwb5RxAq27mZ4T3O61tD0FM6H_izH25M3XLULJVfwFPuLhSA-GGBkXw0brVBkk3qWZZUiLTV7j5dMExv_AUrTIgFtZ6AbajIjjgYfiYSH3uwS3Y22z9QS3CqWNK4Oy9yb6tXQAOb8Ix7Gaob0bskcw%3D%3D&attredirects=0
Хомко Олег Йосипович
  • К.мед.н., Доцент
  • Керівник інформаційної системи «Медичний консультативний центр Буковинського державного медичного університету.» 
  • Завідувач навчально-виробничої практики коледжу БДМУ.
  • Заст. завідувача відділу виробничої практики з питань сестринської справи та лабораторної діагностики.

Прізвище, ім'я, по батькові: Хомко Олег Йосипович
Який навчальний заклад закінчив і коли: в 1986 році p. закінчив лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту з «відзнакою».
Педагогічну роботу розпочав у 1993 р.
Вчене звання: Рішенням Атестаційної колегії від 28.04.2004 (протокол № 2/67 Д) присвоєне вчене звання доцента /Серія 02ДЦ №001616/.
Науковий ступінь: Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного медичного університету МОЗ України від 27.06.1996р. (протокол №16) присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук (КН № 012204).
Тема дисертації, рік: «Стан активності деяких гормональних та ферментних систем у хворих з різними формами гострого перитоніту”. (1996 р.).
Наукові праці (кількість): Опубліковано 402 друковані роботи (наукових праць – 164, навчально-методичних праць - 138), Монографій - 3, навчально-методичних посібників затверджених ЦМК МОЗ України – 7.
Винаходи (кількість): 5
 
   
Борейко Лілія Дмитрівна
Доцент

Прізвище, ім’я, по батькові -  Борейко Лілія Дмитрівна
Який навчальний заклад закінчила і коли:  Чернівецький медичний інститут, «Лікувальна справа» (1997)
Педагогічну роботу розпочала у 1998 р.
Науковий ступінь – кандидат медичних наук (2002)
Вчене звання – доцент (2007)
Тема дисертації: «Особливості функціонального стану щитоподібної залози, метаболічних та імунних порушень у хворих на остеоартроз та їх корекція за допомогою ербісолу і рибоксину» (2002)
Наукові праці: всього 80 праць, з них: 
        наукових праць – 50, в т.ч. 1 Деклараційний патент на винахід, 1 рац. пропозиція; 
        навчально-методичних – 30, в т.ч. навчальних та навчально-методичних посібників – 7.
  
Макарова Олена Вікторівна
Доцент

Прізвище, ім'я, по батькові: Макарова Олена Вікторівна
Який навчальний заклад закінчила і коли: Чернівецький державний медичний інститут, 1988 р.
Педагогічну роботу розпочала з  1994 р.
Вчене звання:  доцент
Нуковий ступінь: кандидат медичних наук
Тема дисертації: Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку.
Наукові праці (кількість): 
            96 публікацій, з них 56  наукового та 40 навчально-методичного характеру.
            Підручники – 2
            Посібники -  15
Винаходи (кількість): 5

  
Сходницький Ігор Васильович
Викладач

Прізвище, ім'я, по батькові:  Сходницький Ігор Васильович
Який навчальний заклад закінчив і коли: Чернівецький державний медичний інститут, 1983
Педагогічну роботу розпочав у
Вчене звання: 
Нуковий ступінь:
Наукові праці (кількість): 
Винаходи (кількість): 
Монографії (кількість):
Нагороди, почесні звання:
  
Петрович Георгій Васильович
Викладач

Прізвище, ім'я, по батькові: Петрович Георгій Васильович
Який навчальний заклад закінчив і коли: 1984 році Чернівецький медичний інститут
Педагогічну роботу розпочав: 1999 р.
Вчене звання: -
Науковий ступінь: -
Наукові праці (кількість): 7
Винаходи: 1
 
Рябий Сергій Ілліч
Доцен

Прізвище, ім'я, по батькові: Рябий Сергій Ілліч
Який навчальний заклад закінчив і коли: Буковинську державну медичну академію, 2000 р. 
Педагогічну роботу розпочав у 2002
Вчене звання:  Доцен у 2015р.
Нуковий ступінь: кандидат медичних наук
Тема дисертації, рік: Морфогенез спільної жовчної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини 2005
Наукові праці (кількість): 40 
Винаходи (кількість): 5
Монографії (кількість): 1

 
Каратєєва Світлана Юрівна
 Доцент

Прізвище, ім'я, по батькові: Каратєєва Світлана Юрівна
Який навчальний заклад закінчив і коли: Буковинську державну медичну академію,  
Педагогічну роботу розпочав у 
Вчене звання:  
Нуковий ступінь: кандидат медичних наук
Лікарська категорія: перша
Тема дисертації, рік: Ефективність хірургічного лікування гнійно-запальних ускладнень у хворих на цукровий діабет при застосуванні озонотерапії
Наукові праці (кількість): 46 
Винаходи (кількість): 9 
Монографії (кількість): 3
  
Плегуца Олександр Матвійович
 Доцент

Прізвище, ім'я, по батькові: Плегуца Олександр Матвійович
Який навчальний заклад закінчив і коли: Буковинську державну медичну академію (2002), Буковинський університет (2007), Львівський державний університет внутрішніх справ (2008)
Педагогічну роботу розпочав у 2004 році
Вчене звання:  доцента  з 2016 року
Науковий ступінь: кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія
Тема дисертації, рік: „Комплексне лікування деструк­тив­но­го панкреатиту з використанням безперервного лаважу та сорбентів (клініко-експериментальне дослідження)”.
Наукові праці (кількість): 102 наукові праці
Винаходи (кількість): 12 винаходів
Монографії (кількість): 4 монографії
Нагороди, почесні звання: Член Нью-Йоркської Академії наук, лауреат стипендії Верховної Ради України

 

 
Сливка Наталія Олексіївна
Асистент

Прізвище, імя, по батькові: Сливка Наталія Олексіївна
Який навчальний заклад закінчила і коли: у 2002 році закінчила лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії
Педагогічну роботу розпочала у 2011 році.
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Лікарська категорія: II лікарська категорія
Тема дисертації, рік: «Патогенетична корекція ендотелій залежних механізмів розвитку портальної гіпертензії у хворих на хронічний гепатит невірусної етіології» (2012 р.)
Наукові праці (кількість): Опубліковано 57 друкованих  робіт (наукових праць – 48, навчально-методичних праць – 9).
Винаходи (кількість): один патент на корисну модель
Нагороди, почесні звання: Член Європейської асоціації гепатологів EASL
 
Гайдич Леся Іванівна
 Асистент

Прізвище, ім'я, по батькові: Гайдич Леся Іванівна
Який навчальний заклад закінчив і коли: в 2007 році закінчила лікувальний факультет Буковинського державного медичного університету
Педагогічну роботу розпочала: у 2009 році
Вчене звання: -
Науковий ступінь 
Тема кандидатської дисертації:  «Інтегральна оцінка гемодинаміки у хворих на есенціальну гіпертензію II стадії за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску та лікувальної тактики»
Наукові праці (кількість): опубліковано 28 наукових праць (6  статтей,
22 тези,)
Винаходи: 1 заявка на винахід
 
 
 
 
 
 
 
Морар Ігор Калинович
 Асистент

Прізвище, ім'я, по батькові:  Морар Ігор Калинович
Який навчальний заклад закінчив і коли:  в 2005 Буковинський державний медичний університет, факультет "лікувальний"
Педагогічну роботу розпочав з 2010 року
Вчене звання:
Нуковий ступінь:
 к.мед.н., з 2013р. 
Викладач вищої категорії
Лікарська категорія: II лікарська категорія
Тема дисертації, рік: «Розробка прогностичних критеріїв за гострого деструктивного панкреатиту»
Наукові праці (кількість): опубліковано 30 наукових праць (15  статей, 8 тез, патенти 4, інформаційний лист 1, Монографія 1, 
раціональні пропозиції 1) 
 


Нурдінов Хайрулло Нізамідінович
Викладач

Прізвище, ім'я, по батькові:  Нурдінов Хайруло Нізамідінович
Який навчальний заклад закінчив і коли:  в 1997 Буковинську державну медичну академію, факультет "лікувальний"
Педагогічну роботу розпочав з 2008 року
Вчене звання: 
Нуковий ступінь: 
Тема дисертації, рік: «Профілактика та лікування пізніх шлунково-кишкових кровотеч у хворих з поєднаною абдомінальною травмою» 2012 рік планування
Наукові праці (кількість): опубліковано 21 наукових праць (8  статей, 9 тез, патенти 2, раціональні пропозиції 2)
  Кашул Марина Олександрівна
Викладач

Прізвище, ім'я, по батькові:  Кашул Марина Олександрівна
Який навчальний заклад закінчив і коли: Буковинський державний медичний університет, 2012 р.
Педагогічну роботу розпочала у 2013 році
Вчене звання: 
Нуковий ступінь: магістр медицини
Тема роботи, рік: "Вплив виразкової хвороби на психологічний стан дитит

Наукові праці (кількість): 1
  
 
  
  
  
  
 
Перижняк Алла Іванівна
 Асистен

Який навчальний заклад закінчив і коли:
Буковинський державний медичний університет в 2008р
Педагогічну роботу розпочала у 2010 р
Вчене звання: Асистент
Нуковий ступінь:
Тема дисертації, рік:
"Оптимізація діагностики та лікування порушень функціонального стану у новонароджених при перинатальній патології"(запланована в травні 2012р)
Наукові праці (кількість): 6
 


 
Козма Василь Костянтинович
Викладач

Прізвище, ім'я, по батькові: Козма Василь Костянтинович
Який навчальний заклад закінчив і коли:  Чернівецький державний медичний інститут, 1983
Педагогічну роботу розпочав з 1989 року
Вчене звання: Викладач вищої категорії. Лікар-пульмонолог вищої категорії
Нуковий ступінь:
Наукові праці (кількість):
опубліковано 55 наукових праць (12  статей,
38 тез, 5 рац пропозицій)
 
 


Юрків Оксана Іванівна
Асистент

Прізвище, імя, по-батькові: Юрків Оксана Іванівна
Який навчальний заклад закінчила і коли: в 1998 році лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії
Педагогічну роботу розпочала: у 1999 році
Вчене звання:
Науковий ступінь:
 кандидат медичних наук
Тема кандидатської дисертації: «Функціональний стан шлунково-кишкового тракту у новонароджених та дітей грудного віку: діагностика порушень, профілактика та лікування»
Наукові праці (кількість): 68 наукових праць (18 статтей, 50 тези, видано 1 навчальний посібник)
Винаходи: 6
Інформаційні листи:
1
 
Соловей Юрій Миколайович
Асистент

Прізвище, ім'я, по батькові: Соловей Юрій Миколайович
Який навчальний заклад закінчив і коли: В 2005 році з відзнакою Буковинський державий медичний університет
Педагогічну роботу розпочав у 2011
Вчене звання:
Нуковий ступінь: магістр медицини з хірургії, кандидат медичних наук
Тема дисертації, рік: Ефективність хірургічного лікування різних форм перитоніту при застосуванні імуномодулюючої терапії, 2011 р.
Наукові праці (кількість): 35
Винаходи (кількість): 7
Монографії (кількість):
Нагороди, почесні звання:
Нагороджений Почесною грамотою Чернівецької ОДА (2005)
 


 
Кшановська Ганна Іванівна
Старший лаборант
 
Прізвище, ім'я, по батькові:  Кшановська Ганна Іванівна
Який навчальний заклад закінчив і коли:
Педагогічну роботу розпочав у
Вчене звання:
Нуковий ступінь:
Тема дисертації, рік:
Наукові праці (кількість):
Нагороди, почесні звання:
 
Осипчук Діана Корнеліївна
Старший лаборант

Прізвище, ім'я, по батькові: Осипчук Діана Корнеліївна
Який навчальний заклад закінчив і коли: 
В 2011 році Вашковецький медичний коледж, Буковинського державного медичного університету,  спеціальність "Сестринська справа", ОКР - "Молодший спеціаліст". В 2012 році Буковинський державний медичний університет, медичний факультет №4 з відділенням ВММФФ, спеціальність "Сестринська справа", ОКР - "Бакалавр". В 2014 році Буковинський державний медичний університет, медичний факультет №4, спеціальність "Сестринська справа", ОКР - "Магістр".
Педагогічну роботу розпочала у
Вчене звання: 
Нуковий ступінь: 
Тема дисертації, рік:
Наукові праці (кількість): 
Винаходи (кількість): 
Монографії (кількість):
Нагороди, почесні звання:
 


 

Антонюк Олеся Олександрівна
викладач, старший лаборант

Прізвище, ім'я, по батькові: Антонюк Олеся Олександрівна
Який навчальний заклад закінчив і коли: 

Педагогічну роботу розпочала у
Вчене звання: 
Нуковий ступінь: 
Тема дисертації, рік:
Наукові праці (кількість): 
Винаходи (кількість): 
Монографії (кількість):
Нагороди, почесні звання:
 Литвин Ксенія Олександрівна
Інженер

Comments