Колектив кафедри


Плеш Ігор Антонович
Завідувач кафедри, професор
 
Закінчив: лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту (1977р.)

Вчене звання: доцент (2002р)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (1989р),  доктор медичних наук (2007р), професор (2011р.)

Тема кандидатської дисертації:  «Волюморегулирующая функция почек у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с гипертонической болезнью І ст. в сопоставлении с показателями центральной и мозговой гемодинамики»

Наукові праці (кількість): опубліковано 134 наукових праць
(51  статтю, 83 тези, видано 5 навчальних посібників)

Винаходи: 5
 
Борейко Лілія Дмитрівна
Доцент, завуч кафедри 

Закінчила: Чернівецький медичний інститут, «Лікувальна справа» (1997р.)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (2002)

Вчене звання: доцент (2007) 

Лікар вищої категорії (спеціальність "Терапія")

Викладач вищої категорії

Тема кандидатської дисертації: «Особливості функціонального стану щитоподібної залози, метаболічних та імунних порушень у хворих на остеоартроз та їх корекція за допомогою ербісолу і рибоксину» (2002)

Наукові праці: Опубліковано всього 206 праць, з них: 
        наукових праць – 90, в т.ч. 1 Деклараційний патент на винахід, 1 рац. пропозиція, 2 нововведення; 
        навчально-методичних – 116, в т.ч. навчальних та навчально-методичних посібників – 10.

Науковий керівник магістерських науково-кваліфікаційних робіт (спеціальність «Сестринська справа», 223 «Медсестринство»): 2010-2012, 2012-2014, 2015-2017,  2017-2019 рр.
 
Хомко Олег Йосипович
  • К.мед.н., Доцент
  • Керівник інформаційної системи «Медичний консультативний центр Буковинського державного медичного університету.» 
  • Завідувач навчально-виробничої практики коледжу БДМУ.
  • Заст. завідувача відділу виробничої практики з питань сестринської справи та лабораторної діагностики.
Закінчив: лікувальний факультет Чернівецького державного медичного інституту з «відзнакою» (1986р.)

Вчене звання:  доцент (2002р.)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук  (1996р.). 

Тема кандидатської дисертації, рік: «Стан активності деяких гормональних та ферментних систем у хворих з різними формами гострого перитоніту”. (1996 р.).

Наукові праці (кількість): Опубліковано 402 друковані роботи (наукових праць – 164, навчально-методичних праць - 138), Монографій - 3, навчально-методичних посібників затверджених ЦМК МОЗ України – 7.
Винаходи (кількість): 5
 
   

Гайдуков В'ячеслав Анатолійович
Доцент
 
Закінчив: Тернопільський державний медичний інститут (1964р.)

Вчене звання: доцент (1997р.)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (2006р.), лікар вищої категорії (2017р.)

Тема кандидатської дисертації: "Жовчеутворююча функція печінки при підвищеній та пониженій кількості гормонів в організмі" 1972

Наукові праці (кількість): 
5 посібників, 13 раціональних пропозицій,
141 наукова робота

Винаходи:4
  

Макарова Олена Вікторівна
 Доцент

 Закінчила: Чернівецький державний медичний інститут, факультет "педіатричний (1988 р.)

Науковий ступінь: к.мед.н., (2006 р.) 

Викладач вищої категорії

Лікарська категорія: Вища лікарська категорія зі спеціальності Педіатрія

Тема кандидатської дисертації, рік:  “Стан здоров’я та серцево-судинної системи і розвиток факторів ризику серцево-судинних захворювань у хлопчиків шкільного віку” 

Наукові праці (кількість): опубліковано 178 наукових праць (статей57, тез – 91, навчально-методичних посібників – 10, навчальних посібників – 7, посібник-довідник – 2, інформаційний лист – 2, монографія 1, панент на винахід – 8 )


  

Рябий Сергій Ілліч
Доцент

Закінчив: Буковинську державну медичну академію (2000р.)

Вчене звання:  Доцент (2015р.)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (2005р.)

Тема кандидатської дисертації, рік: Морфогенез спільної жовчної протоки у ранньому періоді онтогенезу людини (2005р.) 

Наукові праці (кількість): 40  

Винаходи (кількість): 5 

Монографії (кількість): 1 
  
Каратєєва Світлана Юрівна
 Доцент

Закінчила:  Івано-Франківську державну медичну академію, факультет "лікувальний" (2002р.)  

Вчене звання: 
доцент ( 2019 р.)

Нуковий ступінь: к.мед.н., (2011р.) 

Викладач вищої категорії

Лікарська категорія: вища лікарська категорія

Тема кандидатської дисертації, рік: Ефективність хірургічного лікування гнійно-запальних ускладнень у хворих на цукровий діабет при застосуванні озонотерапії (2011 р.)

Наукові праці (кількість): опубліковано 112 наукових праць (65  статей, 35 тез, патенти -3, Монографія- 3, навчальних посібників -4. раціональні пропозиції -2)
 
Плегуца Олександр Матвійович
 Доцент

Закінчив: Буковинську державну медичну академію (2002), Буковинський університет (2007), Львівський державний університет внутрішніх справ (2008)

Вчене звання:  доцент (2016)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – хірургія

Тема дисертації, рік: „Комплексне лікування деструк­тив­но­го панкреатиту з використанням безперервного лаважу та сорбентів (клініко-експериментальне дослідження)”.

Наукові праці (кількість): 102 наукові праці

Винаходи (кількість): 12 винаходів

Монографії (кількість): 4 монографії

Член Нью-Йоркської Академії наук
Нагороди, відзнаки: лауреат стипендії Верховної Ради України (2007)
 

Гайдич Леся Іванівна
 Асистент

Закінчила: лікувальний факультет Буковинського державного медичного університету (2007р.)

Науковий ступінь:  немає
Вчене звання: немає

Тема кандидатської дисертації:  «Інтегральна оцінка гемодинаміки у хворих на есенціальну гіпертензію II стадії за різних варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску та лікувальної тактики»

Наукові праці (кількість): опубліковано 28 наукових праць (6  статтей,
22 тези,)

Винаходи: 1 заявка на винахід 
  
Кшановська Ганна Іванівна 
Асистент
 
Закінчила: Чернівецький  державний університет ім. Ю.Федьковича за спеціальністю «Біологія» (спеціалізація біохімія) в 1987 році.  

Лікарська категорія: IІ категорія зі спеціальності «Клінічна біохімія», посвідчення  №233, IІ лікарська категорія зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностика» посвідчення №157.


Член Чернiвецького осередку "Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини".

Наукові праці (кількість): опубліковано 43 наукових праць (16 статей, 22 тези, видано 1 навчальний посібник, Монографія 1, раціональні пропозиції 3).


 
Морар Ігор Калинович
 Асистент

Закінчив: Буковинський державний медичний університет, факультет "лікувальний" (2005р.)

Науковий ступінь:
 к.мед.н., (2013р.) 
Вчене звання:  немає

Викладач вищої категорії

Лікарська категорія: I лікарська категорія

Тема кандидатської дисертації, рік: «Розробка прогностичних критеріїв за гострого деструктивного панкреатиту» 

Наукові праці (кількість): опубліковано 65 наукових праць (30  статей, 17 тез, патенти 10, інформаційний лист 1, Монографія 1,нововведення 5, раціональні пропозиції 1) 
 
Сливка Наталія Олексіївна
Асистент

Закінчила: Буковинський державний медичний університет, факультет "лікувальний" (2005р.)

Науковий ступінь: к.мед.н., (2013р.) 
Вчене звання: немає

Викладач вищої категорії

Лікарська категорія: I лікарська категорія

Тема кандидатської дисертації, рік: «Розробка прогностичних критеріїв за гострого деструктивного панкреатиту» 

Наукові праці (кількість): опубліковано 65 наукових праць (30  статей, 17 тез, патенти 10, інформаційний лист 1, Монографія 1,нововведення 5, раціональні пропозиції 1)

Винаходи (кількість): один патент на корисну модель

Член Європейської асоціації гепатологів EASL
 
 

Перижняк Алла Іванівна
 Асистент

Закінчила:
 Буковинський державний медичний університет (2008р.)


Науковий ступінь: к.мед.н. (2017р.) 

Вчене звання: немає

Тема кандидатської дисертації, рік:
 
"Оптимізація діагностики та лікування порушень функціонального стану у новонароджених при перинатальній патології"(запланована в травні 2012р)

Наукові праці (кількість):
 опубліковано 59 наукових праць,
 (12  статей, 24 тез, патенти 5, інформаційний лист 2, нововведення 5, раціональні пропозиції 1) 
 


Юрків Оксана Іванівна 
Асистент

Закінчила: лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії (1998р.)

Науковий ступінь: кандидат медичних наук (2013р.)

Вчене звання: немає

Тема кандидатської дисертації: «Функціональний стан шлунково-кишкового тракту у новонароджених та дітей грудного віку: діагностика порушень, профілактика та лікування» 

Наукові праці (кількість): 68 наукових праць (18 статтей, 50 тези, видано 1 навчальний посібник) 

Винаходи: 6

Інформаційні листи: 1

 

Антонюк-Штефанюк Олеся Олександрівна
Викладач, старший лаборант

Закінчила: Буковинський державний медичний університет

Науковий ступінь: магістр медсестринства

Тема магістерської роботи, рік: Роль медичної сестри у профілактиці ішемічної хвороби серця (2014)

Наукові праці (кількість): 5
 

 Лобанова Тетяна Олександрівна
Викладач

Закінчила: Буковинський державний медичний університет (2007р.), "Лікувальна справа",спеціальність - "педіатрія"

Науковий ступінь: немає

 Вчене звання: немає

Тема кандидатської дисертації, рік: " Клiнiчне значення реакцiй еозинофiльних гранулоцитiв в менеджментi бронхiальноi астми у дiтей"

 
 Дроник Тетяна Анатоліївна

 Викладач

Закінчила:
 Буковинський державний медичний університет (2007р.)

Науковий ступінь: немає

 Вчене звання: немає

Тема кандидатської дисертації, рік: "Оптимізація катамнестичного спостереження та реабілітації дітей раннього віку з гастроінтестинальними порушеннями внаслідок перинатальної патології"(запланована в лютому 2015р.)

Наукові праці (кількість):
 опубліковано 29 наукових праць (3 статті, 19 тез, 2 патенти,  2 інформаційні листи, 2 нововведення , 1
монографія)
 

 

 Бачу Марина Іллівна
 викладач

Закінчила: Буковинський державний медичний університет

Науковий ступінь: магістр медсестринства

Тема магістерської роботи, рік: "Клінічно-параклінічні особливості перебігу синдрому подразненого кишечника в дітей

Наукові праці (кількість): 5
 
 Григорець Діана Корнеліївна
Викладач, старший лаборант

Закінчила: Вашковецький медичний коледж, Буковинського державного медичного університету,  спеціальність "Сестринська справа", ОКР - "Молодший спеціаліст" (2011р.). Буковинський державний медичний університет, медичний факультет №4 з відділенням ВММФФ, спеціальність "Сестринська справа", ОКР - "Бакалавр" (2012р.). Буковинський державний медичний університет, медичний факультет №4, спеціальність "Сестринська справа", ОКР - "Магістр" (2014р.)

Науковий ступінь: магістр медсестринства

Тема магістерської дисертації, рік: "Професійне вигорання у медичних сестер терапевтичного профілю"  

Наукові праці (кількість): 6


 

Кашул Марина Олександрівна
Викладач

Закінчила: Буковинський державний медичний університет (2012 р.)

Науковий ступінь: магістр медсестринства

Тема магістреської роботи, рік: "Вплив виразкової хвороби на психологічний стан дитини

Наукові праці (кількість): 1
 

 Козма Василь Костянтинович
Викладач

Закінчив:  Чернівецький державний медичний інститут (1983р)

Вчене звання: Викладач вищої категорії. Лікар-пульмонолог вищої категорії

Науковий ступінь: немає

Наукові праці (кількість): опубліковано 55 наукових праць (12  статей,
38 тез, 5 рац пропозицій)


 
Сходницький Ігор Васильович
Викладач

Закінчив: Чернівецький державний медичний інститут (1983р.)

Вчене звання:  немає

Науковий ступінь: немає

Наукові праці (кількість): 34 

Винаходи (кількість):  1


 
Петрович Георгій Васильович
Викладач

Закінчив: Чернівецький медичний інститут (1984р.)

Вчене звання: - немає

Науковий ступінь: - немає

Наукові праці (кількість): 7

Винаходи: 1

Літвін Ксенія Олександрівна

Інженер

Закінчила: Чернівецький університет ім. Ю. Федьковича
ą
IMG_4100.JPG
(2815k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:06
ą
IMG_4106.JPG
(2997k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:12
ą
IMG_4109.JPG
(2994k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:11
ą
IMG_4113.JPG
(4108k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:43
ą
IMG_4124.JPG
(7464k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 01:58
ą
IMG_4132.JPG
(2599k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:05
ą
IMG_4135.JPG
(2655k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:13
ą
IMG_4140.JPG
(3872k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
5 лип. 2019 р., 02:32
ą
IMG_4147.JPG
(2595k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:38
ą
IMG_4151.JPG
(7772k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:38
ą
IMG_4166.JPG
(5338k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:42
ą
IMG_4190.JPG
(7974k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:46
ą
IMG_4195.JPG
(5477k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:47
ą
IMG_4200.JPG
(8198k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:45
ą
IMG_4201.JPG
(3467k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:45
ą
IMG_4214.JPG
(5433k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:40
ą
IMG_4217.JPG
(5165k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:42
ą
IMG_4220.JPG
(8724k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:39
ą
IMG_4230.JPG
(2291k)
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
7 лип. 2019 р., 23:48
Comments