Історія кафедри

З історії

  Невпинний прогрес медичної науки і практики, реорганізація системи медичної освіти України стимулювали вирішення важливої проблеми – підготовки сучасних медичних кадрів згідно з міжнародними стандартами. Саме такими спеціалістами, у першу чергу, повинні стати представники найбільш масової медичної професії – медичні сестри-бакалаври. Розпочати їх підготовку Міністерство охорони здоров’я доручило медичним ВНЗ України, зокрема Буковинській державній медичній академії.

   Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти створена у квітні 2000 року. До кадрового складу кафедри переведені асистенти та викладачі кафедр пропедевтики внутрішніх хвороб, загальної хірургії та пропедевтики дитячих хвороб: доц. І.А. Плеш (завідувач кафедри), доц. В.А. Гайдуков, асистенти В.І. Каленюк, Л.Д. Борейко, І.В. Лукашевич, В.Д. Фундюр, О.Й. Хомко, І.С. Паляниця, М.З. Казимірко, О.В. Макарова, І.В. Сходницький, В.В. Тимощук. 

    Навчальні приміщення кафедри налічували – один лекційний зал, один конференцзал, чотири аудиторії, дві кімнати доклінічної підготовки на базі теоретичного корпусу (бульвар Героїв Сталінграда, 11), дві навчальні аудиторії на базі міської клінічної лікарні № 3 (вул. Головна, 100), дві аудиторії на базі вузлової залізничної лікарні ст. Чернівці (вул. Червоноармійська, 226), одна аудиторія на базі обласного будинку дитини (вул. Чапаєва, 2). 

    Після переведення на базу вузлової залізничної лікарні ст. Чернівці значно розширилися навчальні площі, які налічують один лекційний зал на 150 місць, шість навчальних аудиторій, один комп’ютерний клас, один клас доклінічної підготовки, одну навчальну клінічну лабораторію, дві наукових лабораторії (інструме

нтальних методів дослідження серцево-судинної системи та біохімічних досліджень), кабінети завідувача та доцентів кафедри, асистентську та лаборантську, допоміжні приміщення. З травня 2002 року на посаду доцента кафедри обраний к.мед.н. О.Й. Хомко, а з листопада 2002 року доцентом кафедри обраний к.мед.н. В.І. Каленюк. 

Організаторами та відповідальними за навчально-методичну роботу на кафедрі з циклів терапевтичних, хірургічних і педіатричних дисциплін відповідно є доц. В.А. Гайдуков, доц. О.Й. Хомко та асистент О.В. Макарова. На початок нового 2002-2003 навчального року колектив кафедри налічує 13 викладачів, 3 лаборанти, інженера з обслуговування комп’ютерної техніки, двох робітників та чотирьох сторожів. 

    За останні два роки колективом кафедри проведено чималу роботу по створе

нню навчально-методичних документів. На кафедрі викладаються понад 40 клінічних дисциплін. Зокрема на 2-му курсі медичного факультету: догляд за хворими з трьох профілів: терапія, педіатрія, хірургія. На факультеті бакалаврів з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців кафедра є базовою з клінічних дисциплін. 

    Своєрідним екзаменом знань та умінь студентів є щорічне проведення конкурсів “кращий за професією” серед випускників медичних училищ академії і факультету бакалаврів з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців. Традицією стало проведення таких конкурсів почергово на базах Чернівецького медичного коледжу, Новоселицького та Вашківецького медичних училищ БДМА. У 2002 році вперше проведений такий конкурс на базі кафедри. На відміну від попередніх конкурсів серед запрошених були конкурсанти Львівського медичного коледжу ім. Андрея Крупинського, Вінницького базового медичного училища, студенти з Румунії. 

    З кожним роком удосконалюються форми співпраці з медичними училищами та коледжами сусідніх областей України. 

 Наукова діяльність кафедри продовжила традиції “материнських” кафедр. Особливістю її стала наявність науковців різних галузей медицини: терапії, педіатрії та хірургії. Більшість викладачів терапевтичної групи виконували фрагменти НДР кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб (керівник – професор О.І. Волошин). Під його керівництвом виконана й успішно захищена кандидатська дисертація ас. Л.Д. Борейко. На кафедрі виконується одна докторська та дві кандидатські дисертації. 

    На кафедрі створені належні умови не тільки для навчально-методичної, але й наукової роботи. За останній 2002-2003 навчальний рік обладнані дві наукові лабораторії: встановлено дистилятор, полум’яний фотометр, центрифугу, фотоколориметр, термостат, холодильник. Придбано необхідний лабораторний посуд. Сконцентрована матеріальна база в лабораторії інструментальних методів дослідження з наявністю сучасних моніторів гемодинаміки, УЗ-апарата для дослідження серця і судин, двох електрокардіографів, реоплетизмографів, реєструвальних пристроїв. 

    У 2004 році запланована науково-дослідна робота “Взаємозв’язок добових ритмів артеріального тиску з центральною гемодинамікою, функціональною активністю нирок у хворих на есенціальну гіпертензію в корекції антигіпертензивної терапії”. 

   Науковці кафедри беруть участь у раціоналізаторській та винахідницькій діяльності, результатами чого є 17 патентів України на винаходи, посвідчення на 22 раціоналізаторські пропозиції, два нововведення. Серед ініціаторів цієї роботи слід відзначити асистента М.З. Казимірка, якому в 2001 році вручено грамоту за кращий винахід Буковинського регіону. По три деклараційних патенти на винахід отримали доценти І.А. Плеш, В.А. Гайдуков; асистенти М.З. Казимірко, В.Д. Фундюр, Б.І. Шумко, по одному – асистенти Л.Д. Борейко та О.В. Макарова. Матеріали більшості з них впроваджені в практику охорони здоров’я не тільки Чернівецької, але й інших областей України, опубліковані в шести інформаційних листах. 

      Усвідомлюючи важливість виховання фахівців з медсестринства для охорони здоров’я України, колектив кафедри постійно вдосконалює свою педагогічну майстерність, працює над сучасним забезпеченням навчально-методичного процесу, науковою та видавничою діяльністю.
   
Comments